JH DYK

Velkommen til JH DYK og virksomhedens hjemmeside om anoder og deres anvendelse.

Katodisk beskyttelse af skibe og havneanlæg har givet JH DYK mange opgaver og en spændende indsigt i de områder, der reducerer korrosion.

Katodisk beskyttelse omhandler, for JH DYK’s vedkommende, montering af anoder på de emner, der skal beskyttes mod korrosion. Det kan være skibe eller havneanlæg, men det kan også være beskyttelse af betondele i forbindelse med broer. Flere af de danske broer og stort set alle jyske broer har haft opgaver, hvor JH DYK har løst disse med eksempelvis udskiftning af kabler, montering af anoder, udboring af betonkerner, samt en række andre større og mindre opgaver.